cz      uk                                                                                                                              Eva Vošmiková, Havlíčkova 766, 267 51 Zdice, tel. +420 604 440 218, e-mail: artemisterra@seznam.cz
flash
Chovatelské potřeby
Potřebujete krmivo pro psy
nebo kočky? Vodítka, obojky
a vůbec potřeby pro Vaše miláčky ?

více zde ››
Více zde ››

Artemis terra
Chovatelske potreby
www.weimaranerpedigrees.com
chrti v nouzi
ZBK Liberec
Vývoj psa v prvním roce života

airra Štěně od svého narození prodělává řadu důležitých, časově ohraničených vývojových stadií. Základní, časově ohraničená a důležitá vývojová období štěněte jsou:

Vegetativní fáze (první 2 týdny po porodu)

Štěně v tomto období prakticky pouze spí, pije a vyměšuje, přesto se vytvářejí první asociace mezi vnitřními a vnějšími podněty (např. sání - pach mateřského struku).

Přechodná fáze (3. týden po porodu)

Štěně začíná navazovat první kontakty se sourozenci a okolím, reaguje již na zrakové a sluchové podněty.

Fáze vtiskávání (4. až 7. týden po porodu)

Je potřeba zdůraznit, že v tomto období je nezbytné, aby měla štěňata dostatečný kontakt s člověkem, aby si ho vtiskla jako příslušníka „svého druhu“. Absenci či nedostatek vtištění můžeme považovat u psa za trvalý nedostatek, který zásadním způsobem předurčuje budoucí chování psa k člověku. Vrozené dispozice k učení u štěněte musí vést v časově ohraničeném období jeho vývoje k trvalému „vtištění na člověka“, má-li být pes později schopen sociálního kontaktu a života mezi lidmi. Extrémní strachové reakce psa, neúměrně projevovaná bázlivost, nedůvěra apod. bývají často podmíněny nedostatečným „vtištěním člověka do mozku psa“.

Fáze sociability (8. až 12. týden)

U štěňat narůstá sociální aktivita, vzájemná agresivita mezi sourozenci se stupňuje. Štěně, které v tomto období tráví většinu času pouze mezi svými vrstevníky, prohlubuje vazbu na příslušníky „svého druhu“, učí se řešit situace v rámci vlastních pravidel vnitrodruhového soužití. Pokud nemá štěně v tomto období dostatečný kontakt s člověkem, vazba k člověku se oslabuje. V tomto věku štěňata ochotně přijímají člověka jako partnera při hře a uznávají jeho nadřazenost. Dostatečná péče a čas cíleně věnované v tomto období štěněti vytváří potřebné předpoklady nejen pro další rozvoj psa, ale i jeho orientaci na člověka.

Fáze sociálního uspořádání (4. měsíc)

Štěně si začíná budovat postavení ve smečce, začínají se výrazněji projevovat rozdíly v temperamentu a povaze psa.

Fáze uspořádání smečky (5. až 6. měsíc)

Štěně si upevňuje vazbu na smečku (svého člověka, ostatní členy), ověřuje své postavení, učí se spolupracovat s člověkem a podřizovat se jeho vedení. Nutný je proto těsný kontakt se psem, prvek spolupráce a získávání si přirozené autority (vedením, výchovou, formou her, zaměstnáním psa apod.).


Puberta (obvykle 6. až 7. měsíc)

U štěněte se začíná projevovat sexuální chování. Nástup je ovlivněn fyziologickým vývojem každého jednotlivého psa. Prohlubují se získané, především sociální dovednosti a zkušenosti z předchozího období. Štěně si ověřuje své schopnosti, testuje ostatní členy smečky a snaží se vylepšit své postavení. Ve vztahu k člověku v tomto období je pro psa důležité jasné vymezení sociální hierarchie. Citlivý přístup k mladému psu a porozumění jeho chování je namístě. Nelze ale opomíjet, že chování psa v pubertálním a postpubertálním období nese určité rysy sociálně expanzivního chování.
› Novinky   › Artemis Terra   › Výmarský ohař   › Vše o štěněti   › Co vědět o psech   › Výcvik a výstavy   › Galerie   › Kontakt   › Odkazy   › Sitemap               Created by Jindřich Nečas | Design by Jindřich Nečas 2008

odrazka Výmarský ohař patří mezi nejstarší plemeno kontinentálních ohařů. Jeho původ nebyl nikdy zcela objasněn. Historické prameny uvádějí několik teorií o vývoji plemene. Všechny se opírají o důkazy v podobě fyziognomie a vlastností předků a současného psa, či jeho vloh pro určitý typ práce. Teorie se hodně liší a mnohdy si i odporují. Žádnou z nich nemůžeme považovat za plně ověřitelnou.

Středně velký až velký lovecky upotřebitelný pes. Pracovní pes, s hezkou formou, silný, se silně vyvinutou muskulaturou. Pohlaví psa resp. feny má být jasně vyjádřenou.

Mnohostranný, snadno ovladatelný lovecký pes, s vyrovnanou povahou a vášní pro lovecké upotřebení, se systematickým a vytrvalým vyhledáváním, nikoli však nadmíru temperamentní. Čich pozoruhodné kvality. Ostrý na škodnou a kořistnický, též ostražitý, ne však agresivní. Spolehlivý ve vystavování a při práci ve vodě. Pozoruhodná tendence k práci po střelbě.